Oda Başkanımız Yaşar ÖZDEMİR' in 08/04/2020 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile y

Sayın Üyemiz;


08/04/2020 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan ortak telekonferans toplantısında konuşulan konuların özeti aşağıda yapılmıştır. Zorlu süreçte ofislerimizin ve işletmelerin daha hızlı ve verimli olarak hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Bu zorlu sürecin ne kadar süreceği konusunda kesin bir şey söylemek imkansız olup hemen hemen tüm ofislerimiz çalışmalarına devam ettiği malumumuzdur. Siz değerli meslektaşlarımızın özverili bir şekilde çalıştıkları da ilgili tüm birimlere iletilmiş ve onlar tarafından bu durum takdirle karşılanmıştır. Değerli meslektaşım bu süreçte sağlık koşularımız ön planda tutularak işlerimizin yerine getirilmesini önemle rica ediyoruz. Mümkün olduğu kadar ofislerimizde kalabalık olarak çalışmayalım, dışarıdan mükellef alımlarını mümkün olduğu kadar kısıtlayalım, ofislerimizin hijyen ve temizliğine her zamankinden daha fazla önem gösterelim, çalışma saatlerini işlerimizin durumlarına göre azaltalım, ev ortamından yapılabilecek çalışmalarda mümkün olduğunca ofislere gelmeden yerine getirilmesini sağlayalım. Biliyoruz ki risk guruplarının başından gelen muhasebe mesleğimiz her zamankinden daha zorlu bir iş temposuna girmektedir. Bizler gerek odamız gerekse tüm kurullarımız olarak süreçte sizlere hizmet etmeye devam etmekteyiz. Bu bağlamda karşılaşacağınız sıkıntılarla ilgili hiç çekinmeden bizlere ulaşabilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımızla.....

YAŞAR ÖZDEMİR

ODA BAŞKANI


TOPLANTIDA İŞTİŞARE EDİLEN KONULAR

------------------------------------------------------------:

1- İşverenlerimizin birden fazla form göndermeleri engellenmelidir. Bu durum hızlı hizmet almanın önüne geçmektedir.

2- 08/04/2020 tarihi itibariyle müracaatlar elektronik olarak alınmaya başlamış olup mail ortamında müracaat etmeye gerek kalmamıştır.

3- Mail yolu ile daha önce yapılan müracaatlar için tekrar müracaat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

4- Şuna kadar İşkur bünyesinde 1.500.000 adet müracaat yapılmış olup her gün yaklaşık 100-150 bin müracaat yapılmaktadır. Bu müracaatların % 1 kadar kısmı ret edilmiştir.

5- Kısa Çalışma Ödeneğinin 3 ay süre bitiminden sonra bir 3 ay daha uzatılması virüs etkilerinin bundan sonraki süreçte nasıl gideceği ile alakalı olarak değerlendirilecektir.

6- Mart ayı ile ilgili olarak sonuçlanan raporlara ait maaş ödemeleri gerçekleştirilmiş olup, sonuçlanmayan müracaatlar için nisan ayının ortasına doğru çalışmaların sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Nisan ayı ödemeleri nisan sonu veya mayıs başı gibi yapılacaktır.

7- İçinde olduğumuz hafta ve önümüzdeki hafta müracaatların hızlı bir şekilde sonuçlanacağı sayın Bakan tarafından bildirilmiştir.

8- Müracaatların daha hızlı bir şekilde sonuçlanması için eksik evrak olmadan yapılması önemlidir. İşletmeler için karar, taahhütname, ruhsat fotokopisi, bakanlık yazısı veya iş kollarına göre uygun görülecek en az bir evrakın müracaat ekine konması, işçilerin iban numaralarının mutlaka yazılması önem arz eden konular arasına girmektedir.

9- Kendi nam ve hesabına yalnız çalışan işverenler için şuan bir destek söz konusu olmayıp, bakanlık bu konuda çalışma yürütmektedir.

10- Yeni kurulan işyerleri, 20 yaş altı veya 65 yaş üstü ve bayan çalışanlar için bakanlık bir çalışma içinde oluğunu bildirmiştir.

11- Kısa Çalışma Ödeneği kabulü ile birlikte 7 günlük süre yasal mevzuatlar açısından işveren tarafından karşılanması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk göz önüne alınarak bordro ve bildirgelerin hazırlanması önemle rica edilir.

12- Daha önceden verilmiş müracaatlarda eksik olan bilgi ve belgeler ile iban numaralı mutlaka işverenlerden istenecek olup bu zaman zarfı içerisinde hazırlanması tavsiye edilmektedir.

13- Toplantıda MuhSgk konusunada değinilmiş tüm Türkiye'de uygulanmasına 01/07/2020 tarihine kadar süre uzatılmış olsa da yapılan konuşmadan anlaşılacağı üzere iptal olması söz konusu olmayıp şartların elvermesi halinde çalışma hayatımıza gireceği kesinleşmiş bulunmaktadır.

13- İşveren istemeleri halinde işkur karafından ödenecek kçö 'ne ilave olarak işçiye maaş farkları verebilecek, bu farkların verilmesi kçö'nin iptali gibi bir sonuç doğurmayacaktır. Ek ödemelerin 0 gün üzerinden kazanç girileceği şeklinde yapılması uygun görülmüştür. Verilen bu ek ödemeler üzerinden SGK ve Vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bir açıklama yapılmamıştır. Konu hakkında ileriki günlerde bir açıklama yapılacağı düşünülmektedir.

14- İçinde bulunduğumuz süreç göz önüne alındığında SGK tarafından mücbir sebep kapsamındaki sürelerde yanlış veya hatalı işlem yapılması halinde İdari Para Cezası uygulanmayacağı, verilecek dilekçe ile ilgili düzeltmenin yapılabileceği açıklanmıştır.

15- Aylık Prim ve Hizmet Bildirge sürelerinin ertelenmesi gibi bir şey söz konusu olmadığı yapılan açıklamalardan net bir şekilde anlaşılmaktadır.

16- İşyerinde çalışan birinde virüs tespit edilmesi halinde iş kazası sayılmayacak ve iş kazası bildirimi yapılmayacağı sözlü olarak bildirilmiş fakat bu konuda bir konun yönetmeliği çıkartılması yetkililere hatırlatılmış bulunmaktadır.

17- Mevcut çalışma şekilleri göz önünde alındığından Uzaktan çalışma iş kanunun da etraflıca tanımlanmamasına rağmen fiili durumda var olduğundan dolayı uygulanabileceği bu konuda bakanlığın çalışmasının hazırlandığı bildirilmiştir.

18- Ücretsiz izin ile ilgili gelen şikayetlerin olduğu bu konuda zorlayıcı işverenler hakkında işlemlerin daha sonraki zamanda yapılabileceği üstü kapalıda olsa dile getirilmiş bulunmaktadır.

Son Paylaşımlar
Arşiv