LUCA – TEB Bordro Entegrasyonu Duyurusu

March 13, 2020

LUCA – TEB
Bordro Entegrasyonu Duyurusu

 

Meslek mensuplarının üretmiş olduğu ve danışmanlık niteliğindeki değerli bilgilerin birçok sektörün işlemesine temel oluşturduğu düşüncesinden hareketle TÜRMOB ile TEB arasında yapılan görüşmeler neticesinde LUCA üzerinden TEB’e bordroların otomatik ve güvenli ortamda gönderilmesi için entegrasyon çalışmaları yapılmış olup, proje kapsamında gönderilen bordrolar sebebiyle oluşan değeri meslek mensuplarımıza yeniden kazandırılması da sağlanmaktadır.

Bu sebeple gönderilen ve başarılı olarak gerçekleştirilen bordro (ücret ödeme) başına 1 TL (Vergiler dahil) LUCA Yıllık Kullanım bedeli ödeme tarihinde toplu olarak hesaplanarak, meslek mensubunun LUCA’ya düzenleyeceği makbuz karşılığında öncelikle LUCA yıllık kullanım bedelinden mahsup edilecek kalan bir tutar olması durumunda ise aradaki fark banka kanalı ile meslek mensubuna ödenecektir.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Son Paylaşımlar
Please reload

Arşiv