Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS) İşlemlerine Yönelik Çalışması Tamamlanmıştır


DEFTER BEYAN SİSTEMİ

DUYURUSU

Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS) İşlemlerine Yönelik

Çalışması Tamamlanmıştır.

“Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS)” işlemlerine yönelik çalışma

tamamlanmıştır. https://intvrg.gib.gov.tr adresinden GEKSİS iade talebine ilişkin bilgi

girişleri yapılabilir

.

Kaynak :

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular


Son Paylaşımlar