ZORUNLU AÇIKLAMA


Gerek sosyal medya gerekse SMS yoluyla poşet beyannamelerinin süresinin uzadığı yönünde açıklamalar yapılmaktadır. Ancak, an itibariyle süre uzatımına ilişkin yasalaşmış herhangi bir metin bulunmamaktadır. Sürenin Nisan ayına uzatılmasına ilişkin yasa teklifi Salı günü Meclis plan bütçe komisyonunda görüşülecektir. Ayrıca TÜRMOB olarak bu beyanların kaynakta kesinti yoluyla yapılması konusunda gerekli önerge taslakları hazırlanmış ve girişimlerde bulunulmuştur. Meslek mensuplarımızın yanlış bilgi ve yönlendirmelerden korunması amacıyla bu tür bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


Son Paylaşımlar
Arşiv