Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Tebliğ taslağına göre;

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01/06/2017 tarihinden itibaren başlamış olan uygulama, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde 1/1/2018 tarihinden itibaren, diğer illerde 1/7/2018 tarihinden uygulamaya geçilecektir. Bilginize

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)


Son Paylaşımlar
Arşiv