6736 sayılı yasa ile ilgili Kastamonu Defterdarlığında GİB Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından dSon Paylaşımlar