18/10/2019

Gelir ve gider belgelerinin Sisteme hızlı ve pratik bir şeklide

kaydedilmesine

imkan sağlayan "Hızlı Gelir Ekle" ve "Hızlı Gider Ekle” fonksiyonları "Muhasebe Bilgileri"

başlığı altına eklenerek kullanıma açılmıştır.

"Hızlı Gelir Ekle" ve "Hızlı Gider Ekle”

fonksiyonlarının...

18/10/2019

Defter Beyan Sistemi Duyurusu
 

İşletme Hesabı ve Basit Usul Mükellefler İçin
e-Arşiv Fatura Excel Aktarımı Kullanıma Açıldı


 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükelleflerin “e-Arşiv Fatura” ile tevsik edilen gelir kayıtların Sist...

Please reload

Son Paylaşımlar

July 3, 2020