25/02/2019

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edil...

16/02/2019

 Gerek sosyal medya gerekse SMS yoluyla poşet beyannamelerinin süresinin uzadığı yönünde açıklamalar yapılmaktadır. 
Ancak, an itibariyle süre uzatımına ilişkin yasalaşmış herhangi bir metin bulunmamaktadır. Sürenin Nisan ayına uzatılmasına ilişkin yasa teklifi Sa...

14/02/2019

Tarih

:

13/02/2019

Sayı

:

VUK-111/ 2019-1

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111

Konusu

:

 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Tarihi

:

13/02/2019

Sayısı

:

VUK-11...

09/02/2019

     Kastamonu SMMM Odası Olarak Oda Başkanımız Yaşar ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Sami GAVREMOĞLU , Serdar KULAKSIZOĞLU, İ.Beşir DEĞER Ve  Oda Üyelerimiz İsmail İZMİTLİOĞLU, Cahit CEBECİ, Nahit TİNĞİROĞLU  ile  Kastamonu Spor 1966 Başkanı Ercan ÖZCAN'ı ve Yöne...

Please reload

Son Paylaşımlar

July 3, 2020